Zobacz inne kursy

Kim jest Kierownik Kolonii? Jakie istnieją regulacje prawne?

Kim jest kierownik kolonii?

Cześć! Na samym wstępie pragnę Ci podziękować, że wybrałeś nasz artykuł jako dawkę wiedzy o pracy kierownika kolonii. Odpowiemy Ci w nim na pytanie: kim jest kierownik kolonii?

Okres wakacyjny, przerwy świąteczne, ferie lub zielone szkoły – to idealny sposób na zaaranżowanie dzieciom tego czasu jako odskocznię od codzienności. Jednak za udanym i bezpiecznym pobytem stoi w dużej mierze kadra, na która składają się wychowawcy kolonijni, animatorzy czasu wolnego i/lub sportu i rekreacji, a nad nimi pieczę sprawuje kierownik kolonii, którego pracę dzisiaj umówimy. W artykule będę używał zamiennie frazy kierownika kolonii z kierownikiem wypoczynku, gdyż obie oznaczają to samo. A zatem kim jest kierownik kolonii?

 

 

 

 

Kim jest Kierownik Kolonii?

 

Uogólniając – kierownik kolonii to osoba odpowiedzialna za cały proces przebiegu kolonii, ale z fokusowaniem na organizację, logistykę, monitoring procesów wychowawczych, dbałość o jakość pracy kadry i najważniejsze: zapewnienie bezpieczeństwa od wyjazdu, przez trwanie pobytu, aż do powrotu z kolonii. Z resztą za bezpieczeństwo uczestników odpowiada każdy, kto znajduje się w kadrze kolonii.

 

 

 

 

Jakie istnieją regulacje prawne dla kierowników kolonijnych?

 

Wszystkie regulacje dotyczące zawodu kierownika kolonii zostały zawarte w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wypoczynek rozumiany tutaj jest jako:

 • biwak,
 • obóz,
 • kolonia,
 • półkolonia,
 • zimowisko.

 

Natomiast organizacji takowych wyjazdów mogą podjąć się:

 • osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
 • osoby – najczęściej przedsiębiorcy, których działalność jest uwarunkowana przez Ustawę o usługach turystycznych,
 • szkoła i inne placówki mające charakter edukacyjny i dydaktyczny.

 

Warunki, które muszą zostać spełnione przez osobę chcącą zostać kierownikiem kolonii:

 • niekaralność,
 • pełnoletniość,
 • posiadanie przynajmniej trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodów wychowawczo-dydaktycznych i/lub wychowawczo-opiekuńczych. Jednakże ten wymóg nie ma zastosowania w przypadku nauczycieli i instruktorów harcerskich,
 • ukończenie kursu na kierownika wypoczynku i z tego tytułu posiadanie certyfikatu/zaświadczenia/świadectwa. Wyjątkiem są osoby pełniące kierownicze stanowiska np. w szkołach i tym podobnych placówkach,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana, lecz warto ją mieć).

 

 

 

 

Podsumowanie

 

Jak można przeczytać powyżej zostanie kierownikiem kolonii jest nieco trudniejsze niż, na przykład, wychowawcą kolonijnym. Mimo to, wierzymy, że uda Ci się to osiągnąć dzięki naszemu kursowi. Inne kwestie pracy kierownika wypoczynku omówimy szerzej w innych naszych artykułach.

 

Cieszymy się i doceniamy, że przeczytałeś cały artykuł. Jeśli wciąż, niektóre kwestie są dla Ciebie niejasne , to zachęcamy do przeczytania naszych innych artykułów lub do bezpośredniego kontaktu z nami.

 

 

 

Życzymy samych sukcesów!

 

 Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.