Zobacz inne kursy

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży to odpowiedzialne zadanie. Natomiast kierownik kolonii musi czuwać nad sprawną realizacją wszystkich założeń organizatora.

Najważniejszym przepisem regulującym działalność placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. Stanowi ono podstawę funkcjonowania i określa szczegółowe zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

Co określa powyższe rozporządzenie?

Rozporządzenie przepisuje wymagania jakie muszą spełnić osoby lub instytucje organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Ustanawia ono również zasady dotyczące organizacji placówek wypoczynku, nadzór i kontrolę ze strony władz oświatowych oraz ustala strukturę organizacyjną takich miejsc.

 

Zgodnie z przepisami, każde wydarzenie związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, takie jak kolonie, półkolonie, obozy, zimowiska, wycieczki szkolne, musi być postrzegane jako wydarzenie edukacyjne i podlegać nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej, którego działania są wykonywane przez kuratorów oświaty. W związku z tym, organizatorzy takich wydarzeń muszą realizować określone cele i zadania, takie jak podnoszenie stanu zdrowia, kontynuowanie pracy wychowawczej szkoły i domu, kształtowanie kulturalnego zachowania w zespołach, rozwijanie zainteresowań oraz zdolności, wiązanie wiedzy szkolnej oraz przygotowanie do racjonalnego spędzania wolnego czasu, który ma przynieść odprężenie psychiczne.

 

 

Organizacja wypoczynku dzieci – kto może być organizatorem?

Zgodnie z wymaganiami, kierownicy, opiekunowie-wychowawcy, instruktorzy i inni pracownicy placówki wypoczynku mają obowiązek realizować cele i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Natomiast obowiązek zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, która zagwarantuje realizację celów, spoczywa na organizatorze takiego wypoczynku, czyli na kompetencjach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, osób prawnych i fizycznych (takich jak biura podróży, zakłady pracy), a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym organizacji charytatywnych i kościelnych.

 

 

Elementarne obowiązki organizatora wypoczynku

Przy organizacji placówki wypoczynku dzieci i młodzieży należy zapewnić bezpieczne warunki pracy dla personelu i uczestników, a także bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku. Należy przygotować odpowiedni obiekt, wyposażyć go w potrzebny sprzęt i materiały edukacyjne. Podział uczestników powinien odbyć się na podstawie kart kwalifikacyjnych, a kadra (kierownik, wychowawcy, instruktorzy itp.) powinna być wykwalifikowana. Lokalizacja placówki powinna być wybrana odpowiednio (np. w przypadku kolonii dla osób z niepełnosprawnościami). Zbierać należy pełną dokumentację i uzyskać niezbędne zgody i uprawnienia do organizacji wypoczynku. Placówkę wypoczynku należy zgłosić do kuratorium oświaty przez system wypoczynek.men.gov.pl (najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem).

 

 

 

Zapisz się na hybrydowy kurs kierownika wypoczynkuTen e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.