Zobacz inne kursy

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Wszystkie dane są rejestrowane i gromadzone przez administratora -autora kursu na Kierownika Kolonii (“Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6931333758) zwanym dalej KierownikKolonii.pl
 2. Ponadto, w kontekście ochrony danych administrator zgodnie z art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że;
  – dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  – odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  – dane osobowe przechowywane będą do czasu zakoñczenia kursu i peønego rozliczenia miédzy stronami.
  – Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 3. KierownikKolonii.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności. Każdego klienta KierownikKolonii.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do KierownikKolonii.pl obowiązuje aktualna Polityka Ochrony Prywatności znajdująca się na stronie https://www.KierownikKolonii.pl/polityka-ochrony-prywatnosci
 4. Autor kursu na na Kierownika Kolonii przyjmuje i gromadzi dane udostępniane i przesyłane przez odwiedzających nasze strony.
 5. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:KierownikKolonii.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.
 6. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Ochrony Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących doKierownikKolonii.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez KierownikKolonii.pl.
 7. Autor kursu na na Kierownika Kolonii uznaje i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do prywatności. Wszystkie gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do naszych celów wewnętrznych.
 8. Autor kursu nana Kierownika Kolonii nie udostępni, nie wypożyczy i nie sprzeda danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) bez Twojej wiedzy i zgody.
 9. Autor kursu na na Kierownika Kolonii zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. oraz ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.
 10. Autor kursu na na Kierownika Kolonii wykorzystuje numery IP odwiedzających i użytkowników wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych.
 11. W czasie korzystania z serwisów nalezacych do KierownikKolonii.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 12. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 13. Przesyłanie do KierownikKolonii.pl Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
 14. Autor kursu nana Kierownika Kolonii przyjmuje i gromadzi dane udostępniane i przesyłane przez odwiedzających nasze strony.
 15. Zebrane dane osobowe są administrowane przez autora kursu na na Kierownika Kolonii lub podmiot działający na rzecz KierownikKolonii.pl i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
 16. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych KierownikKolonii.pl.
 17. Autor kursu na na Kierownika Kolonii wykorzystuje numery IP odwiedzających i użytkowników wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych.
 18. Autor kursu na na Kierownika Kolonii korzysta z plików cookies dla celów statystycznych (mierząc popularność naszych stron i typowe zachowania użytkowników).
 19. Niektóre obszary serwisów należących do KierownikKolonii.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 20. Autor kursu na Kierownika Kolonii wykorzystuje pocztę elektroniczną do przesyłania informacji o działalności firmy, komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Wykorzystujemy wyłącznie adresy podane dobrowolnie przez użytkowników Internetu.
 21. Na pewnym etapie współpracy możesz zostać przez nas poproszony przez KierownikKolonii.pl o wypełnienie formularza rejestracyjnego i kontaktowego, który umożliwi nam świadczenie usługi na odpowiednim poziomie. Przysługuje Ci prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. Możesz w każdej chwili zażądać wykreślenia Twoich danych z naszej bazy.
 22. Korzystając z kursu na Kierownika Kolonii wyrażasz akceptację dla naszej Polityki Ochrony Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi wartościami i zasadami, prosimy nie korzystać z serwisu KierownikKolonii.pl.
 23. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Polityki Ochrony Danych Osobowych, napisz o tym tutaj.
 24. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym oraz w Formularzu Kontaktowym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z RODO (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawá z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. oraz ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.
 25. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 26. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do KierownikKolonii.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 27. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala KierownikKolonii.pl zwracać się do czytelników po imieniu.
 28. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez KierownikKolonii.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 29. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługe klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
 30. KierownikKolonii.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Ochrony Prywatności.
 31. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomościKierownikKolonii.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów KierownikKolonii.pl.
 32. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowychKierownikKolonii.pl.
 33. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 34. Dane osobowe podane na serwisach należących do KierownikKolonii.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. KierownikKolonii.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Ochrony Prywatności.
 35. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących doKierownikKolonii.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez KierownikKolonii.pl nie podlegają Polityce Ochrony Prywatności.
 36. Polityka Ochrony Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących doKierownikKolonii.pl. W przypadku pytań proszę pisać tutaj.
 37. StworzyłemKierownikKolonii.pl, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 38. Zawarte wKierownikKolonii.pl moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.
 39. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.
 40. KierownikKolonii.pll nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

RODO

W kontekście ochrony danych administrator zgodnie z art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że;
– dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
– odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
– dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia kursu i pełnego rozliczenia między stronami.
– Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych:
– zgodnie z naszą Polityką Prywatności
– BEZ zgody na marketing bezpośredni produktów i usług,

Brak zgody na marketing bezpośredni może znacznie ograniczyć zakres otrzymanych materiałów, a taką zgodę można w każdej chwili wycofać lub zarządzać usunięcia Twoich danych na tej stronie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest “Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6931333758,
e-mail: ekursy.henc@gmail.com oraz pawel.henc@gmail.com, tel. 517 981 903.

Po wyrażeniu zgody Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w Polityce Prywatności na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających opisanych na https://www.imple.com/dataprocessors oraz w naszej Polityce Prywatności, znajdujących się w różnych krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach spełniających kryteria rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Twoje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do czasu żądania ich usunięcia lub usunięcia ich przez Administratora z innego powodu.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Masz prawo wniesienia skargi do UODO, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania polegającego na śledzeniu otwarć i kliknięć emaili oraz zachowania na docelowych stronach.

 

Stan Prawny na dzień: 24.05.2018 r., godz. 13.14.Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.