Zobacz inne kursy

Przykładowy regulamin kolonii/obozu – poradnik dla kierownika wypoczynku

Przykładowy regulamin kolonii/obozu, kurs kierownika wypoczynku

W tym artykule napisaliśmy przykładowy regulamin kolonii, którym może zasugerować się kierownik wypoczynku układając swój własny.

Mamy świadomość, że kierownicy kolonii pełnią niezwykle istotną rolę w organizacji letniego wypoczynku dla młodych uczestników. Dlatego regulamin ten został stworzony z myślą o Waszej wygodzie oraz w trosce o bezpieczeństwo i dobro dzieci i młodzieży. Regulamin jest fundamentem kolonii, stanowi kluczową i nieodzowną część ich funkcjonowania. Jest to zbiór zasad, wytycznych i norm, które mają na celu zapewnienie płynnego przebiegu każdego dnia w kolonii. Dzięki regulaminowi, wszyscy uczestnicy kolonii, włączając w to także kierowników, znają swoje obowiązki, prawa i oczekiwania. Pamiętajcie, że regulamin nie jest jedynie dokumentem formalnym, ale podstawową umową pomiędzy Wami a uczestnikami. Poprzez przestrzeganie jego zapisów, tworzycie warunki sprzyjające bezpiecznemu i radosnemu pobytowi na kolonii czy obozie. Poznaj nasz przykładowy regulamin kolonii i obozów.

 

 

 

Przykładowy regulamin kolonii – praca jako kierownik wypoczynku

 1. Naczelnym odpowiedzialnym za cały zespół kolonii jest kierownik kolonii.

 

 1. Uczestnicy kolonii zostaną podzieleni na grupy, których skład osobowy oraz liczba będą ustalane przez kierownika kolonii. Opiekunowie będą odpowiedzialni za kierowanie poszczególnymi grupami.

 

 1. W każdej grupie będzie wyznaczony “starszy grupy”, który będzie pełnił rolę zastępcy opiekuna-wychowawcy w sprawach organizacyjnych.

 

 1. Plan dnia kolonii będzie regulowany przez opiekuna-wychowawcę grupy i będzie codziennie przekazywany uczestnikom.

 

 1. Uczestnicy kolonii są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach oraz do pełnienia wyznaczonych dyżurów. Ponadto, mają obowiązek wykonywania poleceń przełożonych.

 

 1. Uczestnicy kolonii muszą postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kultury i etyki.

 

 1. Uczestnicy kolonii ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu i wyposażenia, za które odpowiedzialność będzie spoczywać na kierowniku kolonii.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek wniosków lub skarg, uczestnicy kolonii są zobowiązani do osobistego zgłaszania ich wychowawcy-opiekunowi.

 

 1. Organizator kolonii nie bierze odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych uczestników.

 

 1. Uczestników kolonii obowiązują także regulaminy placówek pobytu oraz bardziej szczegółowe regulaminy kolonijne dotyczące:

– zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli

– korzystania z plaży,

– bezpiecznego poruszania się podczas rajdów pieszych,

– bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania pożarom i wypadkom.

 

 1. Deklaracja udziału w kolonii oznacza, że osoba staje się członkiem kolonii, zostaje przydzielona do grupy i zobowiązuje się do:

– Posłuszeństwa wobec zarządzeń kierownika kolonii i opiekunów oraz przestrzegania obowiązujących przepisów kolonii.

– Regularnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez dyrekcję kolonii.

 

 1. Samowolne opuszczenie terenu kolonii lub naruszanie obowiązującego regulaminu daje podstawy kierownikowi do złożenia wniosku o wykreślenie z listy uczestników kolonii.

 

 1. Uczestnicy kolonii powinni być dumni ze swojej grupy.

 

 1. Członkowie kolonii powinni szanować swoje własne rzeczy i kolegów oraz chronić dobro wspólne jako wspólną własność.

 

 1. Uczestnicy powinni także:

– Szanować i chronić przyrodę przed zniszczeniem, zdobywać wiedzę i starać się zrozumieć, jak człowiek gospodaruje jej zasobami.

– Szanować pracę innych ludzi, być uprzejmymi i pomocnymi w kontaktach międzyludzkich.

– Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o dobrą atmosferę w grupie, opiekować się młodszymi i słabszymi oraz służyć im pomocą.

 

 

 

Zostań kierownikiem kolonii

Dowiedz się więcej o naszym kursie kierownika wypoczynku

 Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.