Zobacz inne kursy

Skąd bierze się motywacja do uprawiania turystyki? Analiza potrzeb turysty.

kurs na kierownika kolonii, Skąd bierze się motywacja do uprawiania turystyki

Skąd bierze się motywacja do uprawiania turystyki? Dlaczego ludzie chętnie podróżują i zwiedzają nowe, nieodkryte miejsca? Tego i więcej dowiesz się w naszym artykule.

Pytanie o to, skąd bierze się motywacja do uprawiania turystyki jest zawsze aktualne. Motywy podejmowania aktywności przez człowieka wynikają z pewnych niedoborów, które człowiek stara się zaspokoić. Jednocześnie człowiek jest intencjonalny i celowy, sam tworzy cele i opracowuje środki do ich osiągnięcia, które wynikają z przemyślenia i rozważania własnych potrzeb. Decyzja o podróżowaniu jest podejmowana w wyniku uświadomienia sobie własnych potrzeb i ustalenia celów. Przed rozpoczęciem podróży dochodzi do okresu przygotowań, zarówno techniczno-organizacyjnych, jak i psychicznych, który można nazwać dojrzewaniem do podróży. Przyjmując decyzję o podróży, potencjalny turysta akceptuje również fakt opuszczenia swojej stałej rzeczywistości związanej z pełnionymi funkcjami i rolami społecznymi.

 

Skąd bierze się motywacja do uprawiania turystyki? – przydatna wiedza dla kierownika kolonii

Istnieje wiele różnych powodów, dla których ludzie podejmują podróże. Mogą być one spowodowane chęcią wypoczynku, poznania nowych miejsc, zawarcia nowych znajomości, zdobycia przyjaciół, potrzebą oderwania się od codziennego miejsca zamieszkania, obecnymi trendami w danej miejscowości lub kraju, normami lub stylem życia obowiązującym w określonym środowisku lub rodzinie.

 

Istnieje wiele impulsów prowokujących do podjęcia podróży, które polegają na zmianie bezpiecznej i znanej rzeczywistości na niepewną i nieznaną. W momencie rozpoczęcia podróży, turysta znajduje się w podwójnie skomplikowanej sytuacji. Z jednej strony, jest wolny od codziennych, rutynowych obowiązków i ma możliwość realizacji swoich celów, ale z drugiej strony, musi znaleźć nową stymulację w zastępstwie tej, która go opuściła. Ta sytuacja sprzyja wytworzeniu specyficznego stanu emocjonalnego, charakteryzującego się radosnym i bezkrytycznym oczekiwaniem na wspaniałe przeżycia i wydarzenia, które są jeszcze przed nim. Turystyka jest źródłem nowych, atrakcyjnych przeżyć i silnych doznań emocjonalnych, które wynikają nie tylko z poznawania nowych miejsc, ale także z atrakcyjności różnych form aktywności, takich jak obozy, żeglowanie, kajakarstwo, obozy jeździeckie, itp. Turystyka dodaje urozmaicenia monotonii życia, jest okazją do odprężenia psychicznego i realizacji potrzeb nowych przeżyć, które można zaprogramować w czasie wycieczki.

 

Obserwacje zachowań turystów przekonują również o ich potrzebie przeżyć estetycznych. Tłumy osób na plaży podziwiających zachód słońca, piękne góry, wodospady, jesienne kolory lasu, widowiska świetlno-dźwiękowe w zabytkowych obiektach, najlepiej to ilustrują. Udział w grupie turystycznej daje możliwość wejścia w nowe środowisko, gdzie nie obowiązuje hierarchia charakterystyczna dla środowiska pracy. W tych nowych warunkach można pełnić inne role społeczne, co przyczynia się do samorealizacji i podniesienia poczucia własnej wartości. Wspólne wędrowanie, zwłaszcza podczas wycieczek krajoznawczych lub bardziej zaawansowanej turystyki, takiej jak obozy, wędrówki górskie czy spływy kajakowe, często prowadzi do silnych więzi emocjonalnych między uczestnikami. Te więzi tworzą się poprzez wypełnianie podobnych zachowań w grupie i realizację wspólnych czynności. Istnieje również różnica w tym, jak turystyka zaspokaja potrzeby kontaktów społecznych i przynależności grupowej w zależności od wieku uczestników. Na przykład dla uczniów wycieczki grupowe są okazją do zabawy i wyżycia się, podczas gdy dla dorosłych, zwłaszcza samotnych, wspólne wycieczki i spędzanie urlopu dają szansę na kontakt z innymi ludźmi, uniknięcie samotności i ciekawe spędzenie wolnego czasu.

 

W dzisiejszych społeczeństwach istnieje duża rywalizacja i współzawodnictwo. Nasze czasy charakteryzują się neurotycznością. Jednak w grupie turystycznej, związanej luźnymi więzami, kontakty społeczne nie muszą być obciążane rywalizacją. Udział w tej grupie może dawać poczucie bezpieczeństwa i zwiększać atrakcyjność samej grupy. Motywacja pełni rolę sterowania naszym zachowaniem, aby osiągnąć określony cel. Zależy od niej kierunek naszych działań, a także ilość energii, którą jesteśmy gotowi poświęcić, aby ten cel osiągnąć.

 

Motywacja może być dynamiczna i podlegać zmianom. Gdy zaczynamy działać jako turyści, często występują inne motywy niż te, które będą nas później skłaniać do kontynuowania tej aktywności. Na przykład dla młodych turystów typowe będą motywy poznawcze lub towarzyskie, podczas gdy osoby starsze będą szukać wycieczki jako źródła wypoczynku i relaksu. Motywacja może być charakteryzowana przez dwa kluczowe czynniki – kierunek i natężenie. Kierunek motywacji odnosi się do celu, który dążymy do osiągnięcia, podczas gdy natężenie motywacji opisuje siłę lub wielkość motywu. Siła procesu motywacji zależy od zdolności do wyłączenia konkurencyjnych motywów, na przykład decydujemy się na wycieczkę, mimo że w tym samym czasie jest transmitowany ważny mecz piłkarski, który również nas interesuje. Wielkość motywu odnosi się do własności, od której zależy rozmiar oczekiwanego wyniku, na przykład jeden turysta może być zadowolony z standardowego programu zwiedzania miasta, podczas gdy inny będzie narzekał na jego powierzchowność.

 

Warunki do spełnienia, aby turysta podjął się podróży

Aby osoba zdecydowała się na wyjazd turystyczny, konieczne jest wystąpienie bodźca, który to działanie inicjuje, na przykład reklamy biura turystycznego. Działanie samo w sobie powinno mieć wartość dla jednostki lub służyć realizacji wartości, na przykład narciarstwo może służyć zdrowiu. Ponadto, istnieć muszą odpowiednie warunki zewnętrzne, które w opinii danej jednostki pozwolą na realizację danego działania, takie jak atrakcyjna cena oferty turystycznej czy możliwość płacenia w ratach.

 

Podczas analizowania subiektywnych czynników determinujących wyjazd turystyczny, można wymienić motywy związane z pragnieniem, takie jak:

 

– pragnienie bycia obecnym w danym kraju, regionie lub miejscowości,

– chęć opuszczenia na pewien czas stałego miejsca pobytu,

– pragnienie przebywania z kimś poza stałym miejscem zamieszkania.

 

 

 

Zapisz się na hybrydowy kurs kierownika wypoczynkuTen e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.