Zobacz inne kursy

Zastrzeżenia prawne kursu na Kierownika Kolonii

 1. Strony internetowe kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) czerpane są dzięki ogólnodostępnym informacjom udostępnionym w Internecie.
 2. Wszelkie informacje prezentowane na kursie na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl)) pochodzą ze stosownych serwisów tematycznych. Tym samym strony internetowe kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl)) korzystają z informacji profesjonalnych i odpowiednio tematycznych serwisów.
 3. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na witrynie kursu Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) bez zgody zarządzającego prawami do danego serwisu. Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.
 4. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisu sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
 5. Witryna kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na odpowiednich serwisach odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
 6. Kurs na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie odpowiada na żadne zapytania zawierające pytania z zakresu prawa. Wyrażam przekonanie, że rozwiązywanien szczegółowych problemów prawnych powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
 7. Odpowiedzi publikowane w kursie na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) współredagowanych przez redakcje odpowiednich serwisów stanowią przekaz osobistego przekonania autorów odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam informacje.
 8. Autor kursu naKierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) oraz właściciele praw i zarządzający prawami do serwisów nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach internetowych.
 9. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) oraz właściciele praw i zarządzający serwisami nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji owych serwisów.
 10. Właściciele praw i zarządzający serwisami oświadczają, że dokładają wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
 11. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) informuje użytkownika skąd czerpane są dane wiadomości, kto jest jego autorem i do kogo należą prawa autorskie.
 12. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) dysponuje prawami autorskimi do pewnych publikacji.
 13. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) publikuje kilka własnych artykułów.
 14. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 15. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do internetowego kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl).
 16. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 17. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach internetowych.
 18. Autor kursu Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji serwisu.
 19. Prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
 20. Autor kursuKierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 21. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów na internetowego kursu naKierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) lub nie wcześniej niż 30 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 22. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem autora kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl), chyba że zostało to inaczej oznaczone.
 23. Autor kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą autora kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 24. Autor kursu Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 25. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
 26. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich autor kursu Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) i osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.
 27. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 28. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody autora kursu Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) jedynie we wskazanym zakresie.
 29. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisów sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.


Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.